Breaking News

ALL File Samsung G870A (Rom + Dump + Cert + EFS + QCN)

Tổng Hợp Rom Samsung G870A Full File Repair ALL Version và phiên bản mới nhất
●Chia sẽ File QCN G870A Dùng Để Fix Sóng, và File SEC + EFS G870A 
●Share File Dump G870A Dùng Để Unbrick Cứu Boot và Fix những lỗi phần mềm khác
●Share File Cert G870A Dùng Để Fix imei, G870A imei unknow hoặc imei null (no imei)

Link Download

☞ Firmware G870A New latest Version (phiên bản mới nhất): Download
☞ ALL File Cert Samsung G870A : Download
☞ G870A_512M (File Dump 512M Samsung G870A)
☞ G870A_Partitions (File Dump Phân vùng bao gồm EFS Samsung G870A)
☞ ALL File EFS + SEC + QCN Samsung G870A: Download


Một Số File Khác

G870AUCU1ANE4_G870AATT1ANE4 (Rom Gốc Samsung G870A Android 4.4.2)
G870AUCU2BOF3_ATT_4Files511 (Stock Rom G870A Full File Repair Android 5.1.1)
G870AUCS2DPH3_ATT_4Files601 (Stock Rom G870A Full File Repair Android 6.0.1)
COMBINATION_ATT_FA44_G870AUCU2AOF1 (File COMBINATION G870A)
G870A_OF2_Stock_Rooted_ROM.zip (Stock Rom zip Rooted G870A  OF2 version)
G870A_OF3_Stock_Rooted_ROM.zip (Rom Rooted Stock Zip G870A version OF3)

G870A_OJ3_Stock_ROM.zip (Stock Rom zip Samsung G870A version OJ3)

Không có nhận xét nào