Breaking News

New Rom G935U - Rom Quốc Tế Cho ALL S7 Mỹ : G935A, AZ, T, P, V, R4

Download New Rom Samsung Galaxy S7 SM-G935U New Version Binary9 (Bit9, Level9)
Rom Global New Version S7 USA G935A, G935AZ, G935T, G935P, G935V, G935R4
Rom Quốc Tế Cho Samsung Galaxy S7 Mỹ G935A, G935AZ, G935T, G935P, G935V, G935R4 Phiên Bản Mới Binary 9 (Bit 9, Level 9)

☞ Link Download: G935UUES9CSC2_G935UOYM9CSC2_XAA_FULL_8.0


Phiên Bản Cũ Hơn (Old Version)
G935UUEU4APL4_G935UOYM4APL4_5Files601 (Rom Full File G935U v6.0.1)
G935UUEU4BRD1_G935UOYM4BRD1_5Files70 (Rom G935U Full File v7.0)
G935UUES4CRG3_G935UOYM4CRG3_5Files80 (Rom G935U Full File v8.0)
G935UUES4CRH2_G935UOYM4CRH2_5Files80 (Firmware G935U Full File v8.0)
G935UUEU8CRJ2_G935UOYM8CRJ2_5Files80 (Rom Gốc G935U Full File v8.0)
Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂYKhông có nhận xét nào