Breaking News

ALL File Samsung G935F (Rom + Dump + Cert + EFS)

●Tổng Hợp Firmware Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F đầy đủ tất cả các phiên bản
- ALL Stock Rom G935F Full File Repair ALL Version COMBINATION File samsung G935F 
- ALL Rom G935F New Version, Rom Full Tiếng Việt, By Pass Google Accont G935F 
- Chia Sẽ File Dump Phân vùng G935F bao gồm EFS dùng để Fix Unknown baseband
- Chia Sẽ File Cert G935F và File EFS G935F Read by z3x box để Fix imei, Fix Sóng

      ALL File Download 

SM-G935F                 
G935FXXU2DRC6_XXV_5Files70 (Rom Gốc Samsung G935F Full File Repair 7.0)
G935FXXS2ERH6_TUR_5Files80 (Stock Rom Samsung G935F Full File Repair 8.0)
G935FXXU3ERJE_NEE_5Files80 (Firmware G935F Full File Repair Android 8.0)
G935FXXS4ESC1_G935FSEE4ERKF_5Files80 (New Rom G935F bit4 Full File Repair)
G935FXXS4ESCB_G935FOJV4ESAH_XSG_FULL_8.0 (Rom Full G935F v8.0)
COMBINATION_FA60_G935FXXU2ARA1 (File COMBINATION Samsung G935F)
COMBINATION_FA60_G935FXXU3ARI2 (Rom COMBINATION Samsung G935F)
COMBINATION_FA60_G935FXXU4ASA2 (File COMBINATION G935F Binary4)
G935F_Partitions (File Dump G935F ALL Partitions Backup Bao Gồm EFS)
G935F.U4_Partitions (File Dump G935F BIT4 ALL Partitions Backup)
G935F.U4_efs_odin.tar (File Dump EFS G935F Flash by Odin)
ALL File Cert + EFS Samsung G935F Read by z3x: Download
CF Auto Root + TWRP Samsung G935FDownloadKhông có nhận xét nào