Breaking News

Tool dò Mật khẩu giới hạn cho iPhone, iPad cực nhanh (hỗ trợ từ iOS 12 – iOS 5)Tool dò Mật khẩu giới hạn cho iPhone, iPad cực nhanh (hỗ trợ từ iOS 12 – iOS 5)

Tool dò Mật khẩu giới hạn cho iPhone, iPad cực nhanh (hỗ trợ từ iOS 12 – iOS 5)
Tool dò Mật khẩu giới hạn cho iPhone, iPad cực nhanh (hỗ trợ từ iOS 12 – iOS 5)


DOWNLOAD PINFINDER 
TOOL

HƯỚNG DẪN:

  • Các bạn cần sử dụng iTunes để backup lại dữ liệu  (đối với iOS 12 thì khi backup cần chọn mục encrypted backup và nhập vào mật khẩu bất kỳ để mã hóa bản backup)
  • Sau đó chạy tool, tool sẽ tự load tất cả các bản backup có trên máy tính và đưa ra kết quả chỉ trong mấy giây (Rất bá :))
  • Hoặc có thể xem video để tham khảo qua cách làm 

Không có nhận xét nào