Breaking News

Rom stock cho Vivo Y95 & Y91 (PD1818F)Rom stock cho Vivo Y95 & Y91 (PD1818F)

Rom stock cho Vivo Y95 & Y91 (PD1818F)
Rom stock cho Vivo Y95 & Y91 (PD1818F)

Rom stock cho Vivo Y95 & Y91 (PD1818F) – rom có tác dụng fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick, treo qualcomm 9008, xóa mật khẩu màn hình, xóa tài khoản Google, …

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • FASTBOOT: Đưa máy về chế độ Fastboot > giải nén file rom vào chạy file “fastboot_flash_all.bat
  • File flash bằng QFIL tool các bạn giải nén 
  • Nếu xóa tài khoản Google hoặc mật khẩu màn hình thì các bạn sử dụng prog_emmc_firehose_8937_ddr_vivo_pd1818f.mbn và sử dụng Miracle tool.

Không có nhận xét nào