Breaking News

Rom stock cho Vivo NEX 2 (Dual Screen) (PD1821F)Rom stock cho Vivo NEX 2 (Dual Screen) (PD1821F)

Rom stock cho Vivo NEX 2 (Dual Screen) (PD1821F)
Rom stock cho Vivo NEX 2 (Dual Screen) (PD1821F)

Rom stock cho Vivo NEX 2 (Dual Screen) (PD1821F) – rom có tác dụng fix lỗi phần mềm, treo logo, unbrick, treo qualcomm 9008, xóa mật khẩu màn hình, xóa tài khoản Google, …

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • File flash bằng QFIL tool 

Không có nhận xét nào