Breaking News

Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 830 (A51CML)Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 830 (A51CML)

Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 830 (A51CML)
Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 830 (A51CML)

Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 830 (A51CML)

DOWNLOAD:

FIRMWARELINK
2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_ 1.03.401.5_Radio_0.1524V28P45.0510.0331.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_India_S EA_1.03.400.5_Radio_0.1524V28P45.0510.0331.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_2_1.08.1405.2.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_MASUD_RANA_SOURAV_1.03.401.5_Radio_0.1524V28P45.0510.0331.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PVDIMG_A51CML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_TW_1.03.709.5_Radio_0.1524V28P45.0509.0331.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed


HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )

Không có nhận xét nào