Breaking News

Hướng dẫn xoá mật khẩu màn hình, xoá demo, unbrick OPPO F5 (CPH1723)Hướng dẫn xoá mật khẩu màn hình, xoá demo, unbrick OPPO F5 (CPH1723)


Hướng dẫn xoá mật khẩu màn hình, xoá demo, unbrick OPPO F5 (CPH1723)
Hướng dẫn xoá mật khẩu màn hình, xoá demo, unbrick OPPO F5 (CPH1723)

Hôm trước mình có viết 1 bài Hướng dẫn bẻ khóa DownloadTool và MsmDownloadTool của OPPO. Thì hôm nay mình làm 1 video làm thực tế trên OPPO F5 cho những ai chưa làm được, hoặc vẫn cảm thấy run tay 😀
Sau khi xoá mật khẩu màn hình xong thì sẽ bị dính xác minh tài khoản Google (Google account verification). Và hiện tại đối với tất cả các điện thoại OPPO, chúng ta vẫn còn sử dụng được câu lệnh *#812# trong Cuộc Gọi Khẩn Cấp để xoá xác minh (bypass).
Rồi ok, các bạn tải các file cần thiết sau và xem video cho chân thực nhé =))

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào