Breaking News

Fix lỗi treo cáp khi hạ iOS 11 Public Beta về iOS 10.3.2Fix lỗi treo cáp khi hạ iOS 11 Public Beta về iOS 10.3.2

Fix lỗi treo cáp khi hạ iOS 11 Public Beta về iOS 10.3.2
Fix lỗi treo cáp khi hạ iOS 11 Public Beta về iOS 10.3.2

Bạn nào có iPhone cập nhật lên iOS 11 Public Beta 1 sau đó hạ về iOS 10.3.2 không may gặp lỗi treo cable và đắp chiếu thì làm như dưới đây để hồi sinh em nó nhé!
THỰC HIỆN

Không có nhận xét nào