Breaking News

Up rom Tiếng Việt Xiaomi Redmi Note 4 không cần unlock bootloaderUp rom Tiếng Việt Xiaomi Redmi Note 4 không cần unlock bootloader

Up rom Tiếng Việt Xiaomi Redmi Note 4 không cần unlock bootloader
Up rom Tiếng Việt Xiaomi Redmi Note 4 không cần unlock bootloader

Rom MIUI8 Global Redmi Note 4 V8.0.3.0

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN: 

Tải rom xong thì dùng Winrar bung 2 lần (lần đầu được 1 file, tiếp tục bung file đó sẽ được thư mục chứa rom Redmi Note 4 up bằng SP lashtool)
Lưu ý: Lúc flash nhớ bỏ tich preloader  cust nhé (Thêm link tải driver: CLICK HERE)
(HƯỚNG DẪN) SỬ DỤNG SP FLASHTOOL ĐỂ FLASH ROM CHO MÁY SỬ DỤNG CHIP MEDIATEK

Không có nhận xét nào