Breaking News

Tổng hợp rom stock Mobiistar flashtool – Unbrick, fix treo logo, fix virusTổng hợp rom stock Mobiistar flashtool – Unbrick, fix treo logo, fix virus

Tổng hợp rom stock Mobiistar flashtool – Unbrick, fix treo logo, fix virus
Tổng hợp rom stock Mobiistar flashtool – Unbrick, fix treo logo, fix virus

Rom unbrick máy, fix treo logo, diệt virus và một số lỗi phần mềm khác…

HƯỚNG DẪN:

I. Mobiitar Prime

 1. Mobiitar Prime Xense:
 2. Mobiitar Prime X:
 3. Mobiitar Prime X Plus:
 4. Mobiistar Prime 508 Lite: 

II. Mobiistar KAI

 1. Mobiistar KAT 402c:
 2. Mobiistar KAT 452:

III. Mobiistar Touch LAI

 1. Mobiitar LAI 504c
 2. Mobiitar LAI 504m
 3. Mobiitar LAI Yuki
 4. Mobiitar LAI Yuna
 5. Mobiitar LAI Yuna C
 6. Mobiitar LAI Zena
 7. Mobiitar LAI Zoro
 8. Mobiitar LAI Zoro 2
 9. Mobiitar LAI Zumbo
 10. Mobiitar LAI Y
 11. Mobiitar LAI Z
 12. Mobiitar LAI Z1
 13. Mobiistar LAI Z1 4G
 14. Mobiitar Touch LAI 502
 15. Mobiitar Touch LAI 502HD
 16. Mobiitar Touch LAI 504
 17. Mobiitar Touch LAI 504Q
 18. Mobiitar Touch LAI 512

IV. Mobiistar Touch Bean

 1. Mobiitar Bean 412c
 2. Mobiitar Bean 414
 3. Mobiitar Touch Bean 402M
 4. Mobiitar Touch Bean 402S
 5. Mobiitar Touch Bean 452c
 6. Mobiistar Touch bean 452T
 7. Mobiistar Touch bean 451
 8. Mobiistar Touch BEAN 452
 9. Mobiistar Touch Bean 454
 10. Mobiistar BEAN 402c:

V. Mobiistar Touch KEM

 1. Mobiistar Touch KEM 350
 2. Mobiistar Touch KEM 351
 3. Mobiistar Touch KEM 432
 4. Mobiistar Touch KEM 432m
 5. Mobiistar Touch KEM 452 HDMI old (bản camera 8.0):
 6. Mobiistar Touch KEM 462
 7. Mobiistar Touch KEM 402

VI. Các mã khác

 1. Mobiistar Kool Lite:
 2. Mobiistar Kool
 3. Mobiistar Buddy

Không có nhận xét nào