Breaking News

Tổng hợp rom stock LENOVO cứu máy (Updating)Tổng hợp rom stock LENOVO cứu máy (Updating)

Tổng hợp rom stock LENOVO cứu máy (Updating)
Tổng hợp rom stock LENOVO cứu máy

ROM nào là Link Fshare thì ae vào linksvip để getlink tốc độ cao nhé
Hầu hêt đều là ROM up qua Flashtool, ai chưa biết up thì đọc qua bài hướng dẫn của mình: HƯỚNG DẪN

DOWNLOAD:

 1. Lenono A60 2.3.5:
  Link Fshare
 2. Lenovo A60 2.3.6:Link Fshare
 3. Lenovo A66 2.3.6:Link Fshare
 4. Lenovo A269 2.3.6:Link Fshare
 5. Lenovo A300T 2.3.5:Link Fshare
 6. Lenovo A318T 2.3:Link Fshare
 7. Lenovo A369i 4.2.2:Link Fshare
 8. Lenovo A376 4.0.3:Link Fshare
 9. Lenovo A390 4.0.4:Link Fshare
 10. Lenovo A398T  4.1.2:Link Fshare
 11. Lenovo A516 4.2.2:Link Fshare
 12. Lenovo A586 4.0.4:Link Fshare
 13. Lenovo A590 4.1.1:Link Fshare
 14. Lenovo A630 4.0.4:Link Fshare
 15. Lenovo A630T 4.0.4:Link Fshare
 16. Lenovo A690 2.3.6:Link Fshare
 17. Lenovo A706 4.1.2:Link Fshare
 18. Lenovo A766 4.2.1:Link Fshare
 19. Lenovo A798T 4.0.4:Link Fshare
 20. Lenovo A800 4.0.4:Link Fshare
 21. Lenovo A820 4.2.1:Link Fshare
 22. Lenovo A828T 4.2.2:
   Link Fshare
 23. Lenovo A830 4.2.1:Link Fshare
 24. Lenovo A850 4.2:Link Fshare
 25. Lenovo A859 4.2:Link Fshare
 26. Lenovo A880 4.2.2:Link Fshare
 27. Lenovo A1000-F 4.1.2:Link Fshare
 28. Lenovo A2107 4.0.4
  :
  Link Fshare
 29. Lenovo P700i 4.0.4:Link Fshare
 30. Lenovo P780 4.2.1 SP flashtool 4GB:
  S124: 
  Link Fshare
  S116Link Fshare
 31. Lenovo S560 4.0.4:Link Fshare
 32. Lenovo S750 4.2.1:Link Fshare
 33. Lenovo S870E 4.0.4:Link Fshare
 34. Lenovo S880I 4.0.4:
  Link Fshare
 35. Lenovo S890 4.1.1:
  Link Fshare
 36. Lenovo S898T 4.2.2:
  Link Fshare
 37. Lenovo K900 4.2.1:
  Link Fshare

Không có nhận xét nào