Breaking News

[TỔNG HỢP] ROM stock Huawei – Unbrick, fix treo logo, virus[TỔNG HỢP] ROM stock Huawei – Unbrick, fix treo logo, virus

[TỔNG HỢP] ROM stock Huawei – Unbrick, fix treo logo, virus
[TỔNG HỢP] ROM stock Huawei – Unbrick, fix treo logo, virus

DOWNLOAD

1. Ascend Mate-[MT1-U06]-B114
2. Ascend Mate-[MT1-U06]-B115
3. Ascend Mate-[MT1-U06]-B116
4. Ascend-P1-[U9200-1]-B124
5.Ascend-P1-[U9200-1]-B125
6. Huawei [U9200-1]-B508
7. Ascend P1-[U9200]-B528
8. Ascend P1-[U9200-1]-B229
9. Ascend-P1-XL-[U9200E]-B124
10. Ascend-G302D-[U8812D]-B100
11. Ascend-G330D-[U8825D]-B956
12. Ascend-G330D-[U8825D]B951
 • (Android.4.0 V100R001C17B951) (358Mb)
13. Ascend -G330D-[U8825D]-B972
 • (Android.4.0, V100R001C17B972) (358Mb)
14. Ascend-G300-[U8818]
15. Ascend-G300-[U8815]-B952
16. Ascend-G520-[G520-0000]-B180
17. Ascend-G525-[G525-U00]-B180
18. Huawei -[U8825-1]
 • (Android.4.0, ) (378Mb)
19. Ascend-D1-[U9500-1]-B130
20. Ascend D2-[D2-2010]-B129
 • (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B129) (785Mb)
21. Ascend D2-[D2-2010]-B131
 • (Android, 4.1, Emotion UI, V100R001C92B131) (791Mb)
22. Honor-[U8860]-B876
 • (Android.2.3 V100R001CHNC00B876) (225Mb)
23. Honor-[U8860]-B932SP01
 • (Android.4.0 V100R001CHNC00B932SP01) (337Mb)
24. Sonic+ [U8661]-B832
 • (Android.2.3 V100R001C17B832) (180Mb)
25. Huawei [U8500]-B281
 • (Android.2.1 V100R001C17B281) (123Mb)
26. Huawei [U8520]-B138
 • (Android.2.2 V100R001C17B138) (291Mb)
27. Huawei [U8650-1]-B856
 • (Android.2.3 V100R001C17B856) (132Mb)
28. Huawei -[U8650]-B828SP03
29. Huawei-[U8650]-B859
 • (Android, 4.0,V100R001B859) (134Mb)
30. [U8660]-B861
 • (Android.2.3 V100R001C17B861-(China WCDMA) (136Mb)
31. Ideos-X5-[U8800Pro]-B928
 • (Android.4.0, V100R001C00B928) (355Mb)
32. Huawei -[U8800P]-B521
 • (Android.2.3, V100R001C00B521-Oversea-Normal-05010TXB) (207Mb)
33. Huawei-[U8800+]-B926
 • (Android.4.0, V100R001CHNC00B926) (307Mb)
34. Huawei-[U8800+]-B927
 • (Android.4.0, V100R001CHNC00B927) (308Mb)
35. Huawei -[U8950-1]-B953
36. Huawei [U8950D]-B956
37. Huawei -[U9508]-B030
 • (Android. 4.0, V100R001CHNC00B030) (631Mb)
38. G500Pr0 -[U8836D]
39. Ascend G510-[G510-0010]-B182
40. Ascend G510-[G510-0010]-B173
41. G510- [U8951]-B165
42. G520-[G520-5000]-B210
 • (Android,4.1, V100R001CHNC00B210) (257Mb)
43. G520-[G520-5000]-B211
 • (Android.4.1, V1000R001CHNC01B211) (283Mb)
44. G520-[G520-5000]-B212

Không có nhận xét nào