Breaking News

(Tổng hợp) rom stock Alcatel cứu máy – 80 máy(Tổng hợp) rom stock Alcatel cứu máy – 80 máy

(Tổng hợp) rom stock Alcatel cứu máy – 80 máy
(Tổng hợp) rom stock Alcatel cứu máy – 80 máy

Tổng hợp ROM stock cứu máy cho dòng Alcatel
File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…
ROM up qua Flashtool, ai chưa biết dùng thì xem qua bài hướng dẫn: SP FLASHTOOL
Toàn bộ là link GOOGLE DRIVEnever die nhé 😀
1. ALCATEL One Touch 4007D:
2. ALCATEL One Touch 4007X:
3. ALCATEL One Touch 4009D:
4.ALCATEL One Touch 4009E:
5.ALCATEL One Touch 4010D:
6.ALCATEL One Touch 4010X:
6.ALCATEL One Touch 4011X:
7.ALCATEL One Touch 4013D:
8.ALCATEL One Touch 4013K:
9.ALCATEL One Touch 4013X:
10.ALCATEL One Touch 4015D
11.ALCATEL One Touch 4015X
12.ALCATEL One Touch 4016A
13.ALCATEL One Touch 4016X
14.ALCATEL One Touch 4022D
15.ALCATEL One Touch 4027
16.ALCATEL One Touch 4027D
17.ALCATEL One Touch 4027N
18.ALCATEL One Touch 4030D
19.ALCATEL One Touch 4032D
20.ALCATEL One Touch 4032X
21.ALCATEL One Touch 4033E
22.ALCATEL One Touch 4033X
23.ALCATEL One Touch 4035D
24.ALCATEL One Touch 4035X
25.ALCATEL One Touch 5015D
26.ALCATEL One Touch 5015X
27.ALCATEL One Touch 5017X
28.ALCATEL One Touch 5020A
29.ALCATEL One Touch 5020D
30.ALCATEL One Touch 5020T
31.ALCATEL One Touch 5020X
32.ALCATEL One Touch 5021E
33.ALCATEL One Touch 5035D
34.ALCATEL One Touch 5035E
35.ALCATEL One Touch 5036A
36.ALCATEL One Touch 5037E
37.ALCATEL One Touch 5037X
38.ALCATEL One Touch 5038A
39.ALCATEL One Touch 5038D
40.ALCATEL One Touch 5038X
41.ALCATEL One Touch 5042
42.ALCATEL One Touch 5070X – 5070D
43.ALCATEL One Touch 6010D
44.ALCATEL One Touch 6010X
45.ALCATEL One Touch 6012D
46.ALCATEL One Touch 6012X
47.ALCATEL One Touch 6030D
48.ALCATEL One Touch 6030X
49.ALCATEL One Touch 6032
50.ALCATEL One Touch 6032A
51.ALCATEL One Touch 6033X
52.ALCATEL One Touch 6036Y
53.ALCATEL One Touch 6040A
54.ALCATEL One Touch 6040D
55.ALCATEL One Touch 6042D
56.ALCATEL One Touch 6043D
57.ALCATEL One Touch 6110A
58.ALCATEL One Touch 7040A
59.ALCATEL One Touch 7040D
60.ALCATEL One Touch 7040E
61.ALCATEL One Touch 7041D
62.ALCATEL One Touch 7041X
63.ALCATEL One Touch 7042A
64.ALCATEL One Touch 7042D
65.ALCATEL One Touch 7047D
66.ALCATEL One Touch 7054T
67.ALCATEL One Touch 8008D
68.ALCATEL One Touch 8020D
69.ALCATEL One Touch 8030Y
70.ALCATEL One Touch 9002X
71.ALCATEL One Touch 903D
72.ALCATEL One Touch 916D
73.ALCATEL One Touch 918N
74.ALCATEL One Touch 991D
75.ALCATEL One Touch i215X
76.ALCATEL One Touch i216X
77.ALCATEL One Touch J320
78.ALCATEL One Touch P310X
79.ALCATEL One Touch P323X
80.ALCATEL One Touch TLC 4110E
81.ALCATEL One Touch V985N

Không có nhận xét nào