Breaking News

(TỔNG HỢP) ROM FULL CHO SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (SM-G570x)(TỔNG HỢP) ROM FULL CHO SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (SM-G570x)

(TỔNG HỢP) ROM FULL CHO SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (SM-G570x)
(TỔNG HỢP) ROM FULL CHO SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (SM-G570x)


DOWNLOAD:

1. SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (G570F / FD)
2. SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (G570Y)
3. SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (G570M)
4. SAMSUNG GALAXY J5 PRIME (G5700)

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào