Breaking News

TỔNG HỢP ROM CỨU MÁY CHO LV MOBILE (ROM HÃNG)TỔNG HỢP ROM CỨU MÁY CHO LV MOBILE (ROM HÃNG)


TỔNG HỢP ROM CỨU MÁY CHO LV MOBILE (ROM HÃNG)
TỔNG HỢP ROM CỨU MÁY CHO LV MOBILE (ROM HÃNG)

TỔNG HỢP ROM CỨU MÁY CHO LV MOBILE (ROM HÃNG CUNG CẤP)
Đây là rom mình leech về bên hãng (không biết hãng hay đại lý :)). Do link gốc là link Mega nên tải sẽ bị giới hạn. Mình up lại lên Google Drive và chỉ tổng hợp rom cho SmartPhone chứ không có máy bàn phím 😀

DOWNLOAD:

1. LV Mobile JU – LV15 (new)
2. LV Mobile LV16
3. LV Mobile LV17 (inter)
4. LV Mobile LV18 (old)
5. LV Mobile LV18 (Mediatek – fix Youtube)
6. LV Mobile LV18 (SPT)
7. LV Mobile LV26 (new)
8. LV Mobile LV29
9. LV Mobile LV33 (new)
10. LV Mobile LV33-35 (Camera)
11. LV Mobile LV35 (new)
12. LV Mobile LV38
13. LV Mobile LV68
14. LV Mobile LV68 Benko
15. LV Mobile LV68 Version 4
16. LV Mobile LV117
17. LV Mobile LV123 old
18. LV Mobile LV123-126-128
19. LV Mobile LV318 New
20. LV Mobile LV1800

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào