Breaking News

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A20 (SM-A205)(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A20 (SM-A205)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A20 (SM-A205)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A20 (SM-A205)

(Tổng hợp) rom combination và rom full cho Samsung Galaxy A20 (SM-A205)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A20 (SM-A205F)
2. Samsung Galaxy A20 (SM-A205FN)
3. Samsung Galaxy A20 (SM-A205G)
4. Samsung Galaxy A20 (SM-A205GN)
5. Samsung Galaxy A20 (SM-A205W)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

# CÁCH 1:
Tóm tắt: Flash rom combination, sau đó vào CÀI ĐẶT > Đặt mật khẩu khóa màn hình > Flash lại rom full (chọn 4 file BL – AP – CP – CSC) > flash xong, kích hoạt lên nó sẽ hỏi mật khẩu màn hình thay vì bắt đăng nhập tài khoản Google > nhập mật khẩu màn hình đã đặt trong rom combination > Done
# CÁCH 2:
Sử dụng sim có đặt mã PIN để vào Youtube > Mở web > bypass

Không có nhận xét nào