Breaking News

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977)(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977)


(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977U)
2. Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977N)
3. Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977B)
4. Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977P)
5. Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977T)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Chuẩn bị SIM có đặt mã PIN.
Download APK dùng để bypass tại đây: http://sharerom.dianguc.info/p/bypass-google-account.html

Không có nhận xét nào