Breaking News

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A10 (SM-A105)(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A10 (SM-A105)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A10 (SM-A105)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A10 (SM-A105)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A10 (SM-A105)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A10 (SM-A105F)
2. Samsung Galaxy A10 (SM-A105FN)
3. Samsung Galaxy A10 (SM-A105G)
4. Samsung Galaxy A10 (SM-A105M)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Tóm tắt: Flash rom combination, sau đó vào CÀI ĐẶT > Đặt mật khẩu khóa màn hình > Flash lại rom full (chọn 4 file BL – AP – CP – CSC) > flash xong, kích hoạt lên nó sẽ hỏi mật khẩu màn hình thay vì bắt đăng nhập tài khoản Google > nhập mật khẩu màn hình đã đặt trong rom combination > Done

Không có nhận xét nào