Breaking News

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy M10 (SM-M105)(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy M10 (SM-M105)


(Tổng hợp) rom combination và rom full cho Samsung Galaxy M10 (SM-M105)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy M10 (SM-M105)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy M10 (SM-M105)


DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy M10 (SM-M105F)
2. Samsung Galaxy M10 (SM-M105G)
3. Samsung Galaxy M10 (SM-M105M)
4. Samsung Galaxy M10 (SM-M105Y)

HƯỚNG DẪN:

HƯỚNG DẪN XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

  1. Flash rom combination
  2. Vào Setting > Factory reset
  3. Vào ứng dụng IME ở màn hình chính và gõ vào *#0808# > chọn (DM + ACM + ADB) > Reboot
  4. Tải và cài đặt driver ADB: adbdriver.zip (LINK MAX SPEED)
  5. Giải nén tool và chạy file “FRP_vnROM.bat“: ADB-FRP.zip  (LINK MAX SPEED)
  6. Flash lại rom stock (full) nhưng bỏ chọn (Cache và Userdata)
  7. Flash xong vào bật OEM lên
  8. Done

Không có nhận xét nào