Breaking News

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10e (SM-G970)(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10e (SM-G970)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10e (SM-G970)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10e (SM-G970)

Trong bài này mình sẽ tổng hợp cả rom combination và rom stock cho Samsung Galaxy S10e, có mã là SM-G970.
Galaxy S10 có 3 phiên bản nhưng do bị giới hạn tải ở host file của mình nên mình mới chỉ tải được của mã G970. Mình sẽ cập nhật thêm vào tối nay hoặc ngày mai.

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S10e (SM-G970F)
2. Samsung Galaxy S10e (SM-G970U / U1 / W)
3. Samsung Galaxy S10e (SM-G9700 / G9708)
4. Samsung Galaxy S10e (SM-G970N)

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào