Breaking News

(Tổng hợp) full rom stock Vivo – cứu máy, fix treo logo, virus(Tổng hợp) full rom stock Vivo – cứu máy, fix treo logo, virus

(Tổng hợp) full rom stock Vivo – cứu máy, fix treo logo, virus
(Tổng hợp) full rom stock Vivo – cứu máy, fix treo logo, virus

Hôm nay mình sẽ tổng hợp lại tất cả rom cho dòng Vivo mà mình hiện đang có, mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm sau này.

Ai cần thêm rom cho mã nào thì để lại bình luận để mình up lên nhé. Rom chủ yếu là rom zip, up qua Recovery gốc nhé
Vivo V1: PD1502F_EX_A_1.15.12-update-full.zip
Vivo V1Max: PD1503F_EX_A_2.3.21-update-full.zip
Vivo Y15: PD1304BW_EX_A_2.5.1-update-full.zip
Vivo Y15s: PD1304DW_EX_A_1.7.23-update-full.zip
Vivo Y22: PD1309W_EX_A_3.5.6-update-full.zip
Vivo Y27: PD1410F_EX_A_2.1.22-update-full.zip
Vivo Y27L: PD1410F_EX_B_3.7.0-update-full.zip
Vivo Y28: PD1403W_EX_A_3.6.12-update-full.zip
Vivo Y31: PD1505W_EX_A_1.8.5-update-full.zip
Vivo Y35: PD1502F_EX_A_1.15.12-update-full.zip
Vivo Xshot: PD1302F_EX_A_2.5.7-update-full-format-data.zip
Vivo XPlay3s: PD1303F_EX_A_1.19.1-update-full-format-data.zip
Vivo X3s: PD1227BW_EX_A_2.8.0-update-full.zip
Vivo X5: PD1401F_EX_A_1.13.4-update-full.zip
Vivo X5 pro: PD1421F_EX_A_1.12.31-update-full.zip
Vivo X5Max: PD1408F_EX_A_1.18.4-update-full.zip 


Không có nhận xét nào