Breaking News

(Tổng hợp) file RAW cho Asus Zenfone, Zenpad – Collection Asus Stock RAW Firmware(Tổng hợp) file RAW cho Asus Zenfone, Zenpad – Collection Asus Stock RAW Firmware

(Tổng hợp) file RAW cho Asus Zenfone, Zenpad – Collection Asus Stock RAW Firmware
(Tổng hợp) file RAW cho Asus Zenfone, Zenpad – Collection Asus Stock RAW Firmware

Tổng hợp file RAW cho Asus Zenfone, Zenpad – Collection Asus Stock RAW Firmware
Collection Asus Stock RAW Firmware
Free Firmware Asus Raw
For Intel Flash Using AFT (Asus FlashTool)
Toàn bộ là link Google Drivenever die 😀
ROM RAW flash bằng Asus Flash Tool
Một số file ROM là file zip thì chỉ cần giải nén ra, đưa máy về chế độ Droidboot rồi chạy file .cmd là quá trình flash tự động chạy nhé.

I. Zenpad

1. Zenpad 7.0 (Z370KL):
2. Zenpad S 8.0 (Z580C):

II. Fonepad

1. Fonepad 7 (ME372CG) (K00E):
2. Fonepad Note 6 (ME560CG) (K00G):
3. Fonepad 7 (ME372CL) (K00Y):
4. Fonepad 7 Dual Sim (ME175CG) (K00Z):
5. Fonepad 7 (FE171MG) (K01F):
6. Fonepad 7 (FE171CG) (K01N):
7. Fonepad 7 (ME171CG) (K01U):
8. Fonepad 7 (FE170CG) (K012):
9. Fonepad 8 (FE380CG (K016):
10. ASUS Fonepad 7 (FE375CL)
11. Fonepad 7 (FE375CG) (K019) :
12. Fonepad (ME371MG):
13. Fonepad 7 (FE375CG) (K019) :

III. Memo Pad

1. Memo Pad 7 (ME572CL) (K00R):
2. MeMO Pad 7 (ME70C)
3. MeMO Pad 7 (ME572C)
4. MeMo Pad 7 (ME170C)
5. MeMo Pad 7 (ME176C)
6. MeMo Pad 7 LTE (ME375CL):
7. MeMO Pad 8 (ME581C)
8. MeMO Pad 8 (ME581CL)
9. MeMo Pad 8 (ME181C)
10. Memo Pad 10 (ME103K) (K01E):

IV. Zenfone

1. Zenfone 2 (ZE500CL):
2. Zenfone 2 (ZE550ML):
3. Zenfone 2 (ZE551ML):
4. Zenfone 2 Laser (Z00LD) (ZE550KL):
5. Zenfone 2 Laser (Z00TD) (ZE551KL):
6. Zenfone 2 Laser (Z00RD) (ZE500KG):
7. Zenfone 2 Laser (ZE500KL):
8. Zenfone 2 Laser (Z00WD) (ZE550KG):
9. Zenfone 2 Laser (Z011D) (ZE601KL):
10. Zenfone 2 Laser (ZE600KL):
11. Zenfone 3 Max (ZC520TL):
12. Zenfone 3 (ZE520KL):
13. Zenfone Selfie (Z00UD) (ZD551KL):
14. Zenfone Go (Z00SD) (ZC451TG):
15. Zenfone Max (Z00VD) (ZC550TG):
16. Zenfone Max (ZC550KL):
17. Zenfone Selfie (ZD550KL):
18. Zenfone C (ZC451CG):
19. Zenfone Zoom (ZX551ML):
20. Zenfone 4 Max (ZC520KL)
21. Zenfone 4 Max  (ZE554KL)
22. Zenfone 4 Max Pro (ZC554KL)

V. OTHER

1. Transformer Pad (TF303K) (K01B):
2. Transformer Pad (TF103C)
3. Transformer Pad (TF303CL)
4. Transformer Pad (TF103CG):
5. Transformer Pad (TF103CE)
6. Google Nexus 7 2012 (ME370TG):
7. Google Nexus 7 2013 (ME571K):
8. Google Nexus 7 (2013) ME571KL
9. ASUS Nexus 7 (ME370T)
10. ME7530CL:
11. TF501T:
Updating……

Không có nhận xét nào