Breaking News

Tắt chế độ trải nghiệm (Demo) trên Asus Zenfone Live, Zenfone 4 Max ProTắt chế độ trải nghiệm (Demo) trên Asus Zenfone Live, Zenfone 4 Max Pro

Tắt chế độ trải nghiệm (Demo) trên Asus Zenfone Live, Zenfone 4 Max Pro
Tắt chế độ trải nghiệm (Demo) trên Asus Zenfone Live, Zenfone 4 Max Pro

Nói đến tắt trải nghiệm trên dòng Asus Zenfone thì có nhiều bài viết, ngay từ khi Asus mới ra mắt các mẫu Zenfone như Zenfone 4, 5, 6. Thế nhưng gần đây mình có làm trên máy Asus Zenfone Live, Zenfone 4 Max Pro thì nó hơi khác khác 1 chút.  Nay chia sẻ cho ae nào vẫn còn lúng túng, đỡ mất công mày mò.

Đi luôn vào cách làm nó cũng đơn giản như thế này thôi :D. Chúc các bạn thành công.


Không có nhận xét nào