Breaking News

Rom tiếng Việt cho Gionee Gpad G3 (MT6589) flashtool ok

Rom tiếng Việt cho Gionee Gpad G3 (MT6589) flashtool ok

Rom tiếng Việt cho Gionee Gpad G3 (MT6589) flashtool ok
Rom tiếng Việt cho Gionee Gpad G3 (MT6589) flashtool ok

File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…

DOWNLOAD: 

Flash xong khởi động lại máy báo “Điện thoại mã hóa không thành công” thì ae Tắt máy, vào Recovery (nhấn và giữ phím Nguồn + Tăng âm lượng) xong Wipe data + wipe cache xong khởi động lại là OKE nhé

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào