Breaking News

ROM stock Vivo Y55 flash bằng QcomDloaderROM stock Vivo Y55 flash bằng QcomDloader

ROM stock Vivo Y55 flash bằng QcomDloader
ROM stock Vivo Y55 flash bằng QcomDloader

Rom stock Vivo Y55 flash bằng QcomDloader
ROM fix treo logo, mất boot, virus, …

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN: 

  • Tải  tất cả các file trên về, giải nén và cài đặt driver trước
  • Biểu tượng bánh răng Chọn vào thư mục firmware, ba tùy chọn là ba tên tập tin trong thư mục ROM
  • Nhấn phím Tăng Âm Lượng và phím Nguồn để vào chế độ factory
  • Nhấp vào nút bắt đầu, kết nối cáp USB vào điện thoại
  • Chờ cho quá trình hoàn thành

Không có nhận xét nào