Breaking News

Rom stock Philips Xenium i908 flashtool okRom stock Philips Xenium i908 flashtool ok

Rom stock Philips Xenium i908 flashtool ok
Rom stock Philips Xenium i908 flashtool ok

ROM stock Philips Xenium i908 flashtool Ok

File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN: 

Lúc flash chọn chế độ “Firmware Upgrade” nếu “Download Only” báo lỗi nhé

Không có nhận xét nào