Breaking News

ROM stock LG L70 (D325) KDZROM stock LG L70 (D325) KDZ

ROM stock LG L70 (D325) KDZ

DOWNLOAD:

(Link gồm cả tools nhé)

HƯỚNG DẪN:

  1. Tắt hản máy, giữ Volume+, sau đó cắm cab kết nối usb, khi thấy điện thoại hiển thị chữ “Download mode” thì nhả phím Volume+ ra, chờ 1 chút là vào được.
  2. Chạy file “LGFlashTool2014.exe” trong thư mục LG Flash Tool 2014 và làm theo hình dưới:

+ Sau đó ngồi đợi tới 100% là hoàn tất !

Không có nhận xét nào