Breaking News

ROM stock cứu máy iPhone 6s Plus (MT6572) flashtool okROM stock cứu máy iPhone 6s Plus (MT6572) flashtool ok


File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…
Máy tàu khựa có nhiều loại chip, đây là bản cho máy chạy chip MT6572, ae check kỹ info trước khi flash nhé. ( Iphone có CH play :v)
ROM stock cứu máy iPhone 6s Plus (MT6572) flashtool ok
ROM stock cứu máy iPhone 6s Plus (MT6572) flashtool ok


DOWNLOAD:
 

HƯỚNG DẪN:

INFO:
Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016
Device Brand : alps
Device Model : mbk72_wet_jb3_v76qhd
Device CPU : MT6572
Device IntName : mbk72_wet_jb3_v76qhd
Device Version : 4.2.2
Device Compile : 19/02/16 11:06:11 �
Device Project : ALPS.JB3.MP.V1
Device ExtInfo : iPhone
MediaTek Device Info list
Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016
Modem Version : mbk72_wet_jb3_hspa_v2
Localization : en_US es_ES zh_CN zh_TW ru_RU pt_BR fr_FR de_DE tr_TR it_IT in_ID ms_MY vi_VN ar_EG th_TH fa_IR pt_PT ja_JP nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ iw_IL my_MM km_KH ko_KR pt_BR pl_PL hdpi
DisplayRes : 960 x 540
Supported LCD :
rm68191_qhd_dsi_vdo_auo_tianzhi_v76
ili9807_bft_cpt_qhd
otm9605_qhd_dsi_cpt_vdo
jd9261_hsd_qhd_dsi_vdo
Supported DGT :
ft6xx6_ges
gt9158
Supported CAM :
ov5645_mipi_yuv
gc0310mipi_yuv
s5k4ecgx_mipi_yuv
gc2155mipi_yuv
Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [1] CID : 90014A483447316404 , Name : H4G1d , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [2] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [3] CID : FE014E503058585858 , Name : P0XXXX , Vendor : FE , [MICRON]
FlashID [4] CID : 1501004E35585A4D42 , Name : N5XZMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [5] CID : 90014A483447316404 , Name : H4G1d , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [6] CID : 90014A483447326111 , Name : H4G2a , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [7] CID : FE014E50314A353441 , Name : P1J54A , Vendor : FE , [MICRON]

Không có nhận xét nào