Breaking News

Rom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko Sunny 2 (MT6580M)Rom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko Sunny 2 (MT6580M)

Rom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko Sunny 2 (MT6580M)
Rom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko Sunny 2 (MT6580M)

Đây là rom hãng, mình tải trên trang support của Wiko. Mình up lại lên Google Drive để mọi người tải cho nhanh. ROM có tác dụng unbrick, fix treo logo, và hơn thế nữa là xóa luôn xác minh tài khoản Google (bypass FRP Google account). Nói chung là rom chuẩn nên yên tâm flash.

DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào