Breaking News

Rom cứu máy, xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Wiko View PrimeRom cứu máy, xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Wiko View Prime

Rom cứu máy, xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Wiko View Prime
Rom cứu máy, xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Wiko View Prime

Rom cứu máy, xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Wiko View Prime
Đây là rom hãng, mình tải trên trang support của Wiko. Mình up lại lên Google Drive để mọi người tải cho nhanh. ROM có tác dụng unbrick, fix treo logo, và hơn thế nữa là xóa luôn xác minh tài khoản Google (bypass FRP Google account). Nói chung là rom chuẩn nên yên tâm flash.

DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN:

Làm tương tự như trên con Wiko U Pulse:

Không có nhận xét nào