Breaking News

ROM cứu máy Obi S507 – cực hiếm, share lại cho ai cầnROM cứu máy Obi S507 – cực hiếm, share lại cho ai cần

ROM cứu máy Obi S507 – cực hiếm, share lại cho ai cần
ROM cứu máy Obi S507 – cực hiếm, share lại cho ai cần

ROM cứu máy cho Obi S507, file gồm cả tool, ae tải về dùng luôn và ngay cho nóng

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Cảm ơn bạn “tran trong man” đã góp ý cách boot vào chế độ up rom: “Bấm (Nguồn + Tăng Âm Lượng + Giảm Âm Lượng), rồi giữ lâu Tăng Âm Lượng là vô chế độ up rom”


 

Không có nhận xét nào