Breaking News

Rom cứu máy cho Samsung G950 (MT6580)Rom cứu máy cho Samsung G950 (MT6580)

Rom cứu máy cho Samsung G950 (MT6580)
Rom cứu máy cho Samsung G950 (MT6580)

Rom cứu máy cho Samsung G950 (MT6580) – đây là máy fake do china sản xuất, máy sử dụng chip MediaTek MT6580.

INFO:

Build ID: MMB29K
Display ID: MMB29K.G950FXXU1APFO
Version: 7.0
Build Date: Wed Sep 6 16:53:51 CST 2017
Model: SM-G950
Brand: samsung
Device: hero2qltechn
Manufacturer: samsung
Region: US
Mediatek Version Release: ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55
Android Info END

DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào