Breaking News

Rom cứu máy cho Huawei Y3ii (LUA-Y22) – flashtool ok

Rom cứu máy cho Huawei Y3ii (LUA-Y22) – flashtool ok

Rom cứu máy cho Huawei Y3ii (LUA-Y22) – flashtool ok
Rom cứu máy cho Huawei Y3ii (LUA-Y22) – flashtool ok

ROM stock Huawei Y3ii (LUA-Y22) flashtool ok
File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Trong rom có cả file để write imei cho máy nào format all mất imei luôn nhé

Không có nhận xét nào