Breaking News

Rom cứu máy cho ASUS ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL)Rom cứu máy cho ASUS ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL)

Rom cứu máy cho ASUS ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL)
Rom cứu máy cho ASUS ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL)

Rom cứu máy cho ASUS ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Dùng E260L_Flash_Tool_DAA_NEW_20170929.rar và chọn thêm file “auth.sv5.auth” tại muc Autentication-file

Không có nhận xét nào