Breaking News

[Hướng dẫn] sử dụng Piranha Tool để flash file BIN[Hướng dẫn] sử dụng Piranha Tool để flash file BIN

[Hướng dẫn] sử dụng Piranha Tool để flash file BIN
[Hướng dẫn] sử dụng Piranha Tool để flash file BIN


Piranha box_V1.50.rar
 (55M)

  1. Chọn CHINESE TOOL
  2. Muốn Flash thì chọn Write
  3. Chọn đường dẫn đến file BIN
  4. Chọn chế độ USB Mode
  5. Chọn tiếp USB_(Cable&Mode)
  6. Nhấn Start
  7. Tắt điện thoại và cắm cáp kết nối với Máy tính
Lưu ý: Trong Tool có sẵn cả Driver rồi. Tuy nhiên 1 số máy khi kết nối với Máy tính báo thiếu Driver XXX Preloader Driver thì ae tải thêm file này về và làm theo hướng dẫn bằng ảnh trong file nhé. Đảm bảo OKE 100%: HƯỚNG DẪN
Tùy theo máy bạn phải nhấn nút boot nó mới flash nhé (volume + hoặc volume –)
– CPU MTK thường cắm cáp là chạy ko cần làm gì hết (Riêng dòng OPPO giữ Volume Up nhé)
– SPD thì nhấn boot key (phím vào chế độ flash, tùy theo máy có boot key khác nhau nhé)

Không có nhận xét nào