Breaking News

[Hướng dẫn] Dùng Asus Flash Tool để up rom gốc cho các dòng máy ZenFone, ZenPad, FonePad..


[Hướng dẫn] Dùng Asus Flash Tool để up rom gốc cho các dòng máy ZenFone, ZenPad, FonePad..


Hướng dẫn dùng Asus Flash Tool để up rom gốc cho các dòng máy ZenFone, ZenPad, FonePad..
[Hướng dẫn] Dùng Asus Flash Tool để up rom gốc cho các dòng máy ZenFone, ZenPad, FonePad..
[Hướng dẫn] Dùng Asus Flash Tool để up rom gốc cho các dòng máy ZenFone, ZenPad, FonePad..

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Đưa máy về chế độ Droidboot hoặc Fastboot (Tắt máy xong Nhấn và giữ phím Nguồn + Tăng âm lượng)
[Hướng dẫn] Dùng Asus Flash Tool để up rom gốc cho các dòng máy ZenFone, ZenPad, FonePad..
Kết nối với máy tính và bật Asus Flash Tool lên:
  1. Chọn model máy theo máy của các bạn
  2. Chọn đến file .RAW (ở các mã mới sẽ là file .zip) theo đúng mã máy
  3. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu trong máy thì chọn YES (khuyên dùng)
  4. Chọn cổng kết nối như hình
  5. Bấm Start và đợi trong ít phút
Vậy là xong, dễ như ăn cháo :))))

Không có nhận xét nào