Breaking News

file ROM xóa mật khẩu màn hình cho Sony Xperia không mất dữ liệufile ROM xóa mật khẩu màn hình cho Sony Xperia không mất dữ liệu


file ROM xóa mật khẩu màn hình cho Sony Xperia không mất dữ liệu
file ROM xóa mật khẩu màn hình cho Sony Xperia không mất dữ liệu


DOWNLOAD TOOL

File được trích suất từ rom stock, dung lượng <50MB, có tác dụng xóa mật khẩu màn hình mà không mất dữ liệu, xóa tan lỗi lo tài khoản Google cho anh em (mặc dù bypass dòng Sony cũng dễ nhưng đỡ  tốn time).
 1. C5502 xperia zr lock remove.ftf
 2. LT18a lock remove.ftf
 3. LT18i lock remove.ftf
 4. LT22i lock remove.ftf
 5. LT26i lock remove.ftf
 6. LT29i lock remove.ftf
 7. W8 Walkman E16i_2.1.1.A.0_unlock file.ftf
 8. WT19i Walkman_4.1.B.0.587_lock remove.ftf
 9. Xpera E3 Dual D2212_18.4.B.1.20_lock remove.ftf
 10. Xperia X10a_3.0.1.G.0.75_lock remove.ftf
 11. Xperia C C2305_16.0.B.2.16_lock remove.ftf
 12. Xperia C3 D2533_19.2.A.0.391_lock remove.ftf
 13. Xperia C3 Dual D2502_19.2.A.0.391_lock remove.ftf
 14. Xperia E C1504_11.3.A.2.33_lock remove.ftf
 15. Xperia E Dual C1604_11.3.A.2.1_lock remove.ftf
 16. Xperia E Dual C1605_11.3.A.1.39_lock remove.ftf
 17. Xperia E1 Dual D2105_20.1.B.0.64_lock remove.ftf
 18. Xperia Go ST27i_6.2.A.1.100_lock remove.ftf
 19. Xperia L C2104_15.3.A.1.17_lock remove.ftf
 20. Xperia M C1904_15.4.A.1.9_lock remove.ftf
 21. Xperia M C1905_15.4.A.1.9_lock remove.ftf.ftf
 22. Xperia M Dual C2004_15.5.A.1.5_lock remove.ftf
 23. Xperia M Dual C2005_15.5.A.1.5_lock remove.ftf
 24. Xperia M2 Aqua LTE-A D2403_18.3.C.0.37_lock remove.ftf
 25. Xperia M2 D2303_18.3.C.0.37_lock remove.ftf
 26. Xperia M2 Dual D2302_18.3.B.0.31_lock remove.ftf
 27. Xperia mini pro SK17i_4.1.B.0.587_lock remove.ftf
 28. Xperia miro ST23i_11.0.A.5.5_lock remove.ftf
 29. Xperia Neo MT11i_4.1.B.0.587_lock remove.ftf
 30. Xperia play R800i_4.0.2.A.0.62_lock remove.ftf
 31. Xperia Ray ST18i_4.1.B.0.587_lock remove.ftf
 32. Xperia SL LT26ii_6.2.B.1.96_lock remove.ftf
 33. Xperia SP C5303_12.1.A.1.205_lock remove.ftf
 34. Xperia T LT30p_9.2.A.1.199_lock remove.ftf
 35. Xperia T2 Ultra Dual D5322_19.1.1.C.0.56_lock remove.ftf
 36. Xperia T3 D5102_18.2.A.1.18_lock remove.ftf
 37. Xperia T3 D5103_18.1.A.1.21_lock remove.ftf
 38. Xperia Tipo ST21i_11.0.A.4.22_lock remove.ftf
 39. Xperia U ST25i_6.1.1.B.1.10_lock remove.ftf
 40. Xperia Ultra C6802 lock remove .ftf
 41. Xperia V LT25i_9.2.A.2.5_lock remove.ftf
 42. Xperia X10 mini pro U20a_2.1.1.A.0.6_lock remove.ftf
 43. Xperia X10 mini pro U20i_2.1.1.A.0.6_lock remove.ftf
 44. Xperia X10i_3.0.1.G.0.75_lock remove.ftf
 45. Xperia X8 E15a_2.1.1.A.0.6_lock remove.ftf
 46. Xperia Z LTE C6603_10.5.1.A.0.283_lock remove.ftf
 47. Xperia Z Ultra C6833 14.4.A.0.108 Customized UK lock remove.ftf
 48. Xperia Z1 C6903_14.4.A.0.108_lock remove .ftf
 49. Xperia Z1 Compact LTE-A D5503_14.4.A.0.108_lock remove.ftf
 50. Xperia Z3 Compact LTE-A D5803_23.0.A.2.93_lock remove.ftf
 51. Xperia Z3 D6653_23.0.A.2.93_lock remove.ftf
 52. Xperia ZL C6503_10.5.1.A.0.283_lock remove.ftf
 53. Z1 C6602_4.3_lock remove.ftf
 54. Z2 D6503_23.0.1.A.0.167_R4B_lock remove.ftf

Không có nhận xét nào