Breaking News

File Masstel N560 fix Google account, fix mã riêng tư , fix virus, fix treo logo, unbrick okFile Masstel N560 fix Google account, fix mã riêng tư , fix virus, fix treo logo, unbrick ok

File Masstel N560 fix Google account, fix mã riêng tư , fix virus, fix treo logo, unbrick ok
File Masstel N560 fix Google account, fix mã riêng tư , fix virus, fix treo logo, unbrick ok

File Fix Google Account Fix Mã riêng tư , fix virus, fix treo logo, unbrick ok
Tải về giải nén, Xoá Google account + Mã riêng tư ->chạy bằng flash tool ở chế độ: Firmware Upgrade hoặc Format All + Download . Có thể mất imei nhưng vẫn sóng sánh ok !

DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào