Breaking News

Bypass Mi account và Google account cho Xiaomi 6A (MTK)Bypass Mi account và Google account cho Xiaomi 6A (MTK)

Bypass Mi account và Google account cho Xiaomi 6A (MTK)
Bypass Mi account và Google account cho Xiaomi 6A (MTK)

Lang thang trên combinefile thấy có file này nên leech về share lại cho anh em. Anh em nào chưa biết thì múc về dùng dần nhé 😀

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Trong file có cả file scatter và SP Flashtool, anh em dùng Flashtool chọn file Scatter rồi chuyển sang tab format, format như bài bypass FRP all Mediatek trước mình đã từng share nhé > format phân vùng Persist như bên dưới:
  • add: 0xf000000
  • size: 0x4000000

Không có nhận xét nào