Breaking News

Xóa xác minh Google trên Samsung J2 Prime – phương pháp sử dụng TalkBackXóa xác minh Google trên Samsung J2 Prime – phương pháp sử dụng TalkBack

Xóa xác minh Google trên Samsung J2 Prime – phương pháp sử dụng TalkBack


Nghe nói con này đã fix cách dùng tool gọi điện, cũng như các cách bật web. Mình sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn 1 hướng đi khác, đó là sử dụng TalkBack (Chế độ dành cho người khiếm thị).


Không có nhận xét nào