Breaking News

TOOLS + ROM stock Oppo 1105 – fix treo logo, unbrick Qualcomm 9008 9006TOOLS + ROM stock Oppo 1105 – fix treo logo, unbrick Qualcomm 9008 9006

TOOLS + ROM stock Oppo 1105 – fix treo logo, unbrick Qualcomm 9008 9006


+ Tất cả các file dưới đều là sưu tầm, và chưa test, nên ae suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng.
+ Mình sẽ không phản hồi bất cứ cái gì nếu ae sử dụng các rom này mà gây chết máy.
+ Những ai test rom này ok hay không ok thì vui lòng cmt lại để mình bổ sung vào bài.

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN: 

– Driver_Qualcomm_Oppo.rar
– Trong rom có 2 thư mục:
+ Thư mục B1: nếu máy bị brick không vào được fastboot, thì dùng nó để cứu boot, làm cho máy lên và vào được fastboot, thì dùng tiếp B2 để flash system cho máy.(Hướng dẫn dùng tool flash chip Qualcomm)
+ Thư mục B2: Nếu máy bị treo logo nhưng vào được fastboot, thì dùng cmd để flash máy qua fastboot
 fastboot erase boot
fastboot flash boot boot.img
fastboot erase cache
fastboot flash cache cache.img
fastboot erase recovery
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot erase system
fastboot flash system system.img
fastboot erase userdata
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot reboot
Nếu tất cả ok, muốn chắc ăn thì up thêm 1 lần rom zip.

Không có nhận xét nào