Breaking News

TOOL + ROM cứu máy cho OPPO F3 (CPH1609)TOOL + ROM cứu máy cho OPPO F3 (CPH1609)

TOOL + ROM cứu máy cho OPPO F3 (CPH1609)
TOOL + ROM stock OPPO F3 (CPH1609) – unbrick, fix treo logo ok

DOWNLOAD:  

HƯỚNG DẪN:

Khi flash rom mà bạn nào bị ẩn nút “START” thì làm theo cách sau:
  • Tải và giải nén ROM của OPPO A57 (CPH1701EX_11_A.05_170120.rar )
  • Chạy “MsmDownloadTool” trong thư mục rom OPPO A57 và chờ cho tool load file xong thì tắt tool đi
  • Quay lại rom OPPO F3 và chạy lại tool sẽ thấy nút “START” đã hiện nguyên hình.

Không có nhận xét nào