Breaking News

TOOL Bypass Google account cho mọi máy SAMSUNG

TOOL Bypass Google account cho mọi máy SAMSUNG

TOOL Bypass Google account cho mọi máy SAMSUNG

DOWNLOAD TOOLS: (Fix all lỗi)

Lưu ý: Nếu chạy tool báo lỗi thì bạn cần cài thêm .Net Framework 4 trở lên nhé
Tools mới dùng rất dễ, được rút gọn từ Realterm nền không phải cài đặt, k cần dùng code. Và cách này cũng rất nhanh, k cần dùng Samsung account để tải ES File Manager nữa nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như sự đơn giản của nó. Thời gian là $$$ mà :))


Không có nhận xét nào