Breaking News

Tổng hợp link tải ROM Android 6.0.1 và 5.1.1 cho Galaxy S6 Edge+Tổng hợp link tải ROM Android 6.0.1 và 5.1.1 cho Galaxy S6 Edge+

Tổng hợp link tải ROM Android 6.0.1 và 5.1.1 cho Galaxy S6 Edge+

Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp link download, link tải Android 6.0.1 và Android 5.1.1 cho thiết bị Samsung Galaxy S6 Edge+ với mã là SM-G928P/C/F/S/L/K. Hãy tìm link đúng với mã thiết bị bạn đang sử dụng và tải về android 6.0.1, 5.1.1 cho Samsung Galaxy S6 Edge+ nhé.
Nếu bạn chưa biết up rom gốc cho điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge+(Edge Plus) thì có thể tham khảo bài hướng dẫn sau đây:

Tổng hợp link tải Firmware cho Android 6.0.1 và 5.1.1 cho Samsung Galaxy S6 Edge+
I. Android 6.0.1 Marshmallow
13. Samsung Galaxy S6 Edge+(KT Corp) SM-G928K
 • Date: 14:13:21 2016-05-26
 • Region code: KTC
 • PDA: G928KKKU2BPE3
 • CSC: G928KKTC2BPE3
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+(KT Corp) SM-G928K
12. Samsung Galaxy S6 Edge+(LG U+) SM-G928L
 • Date: 13:29:06 2016-05-24
 • Region code: LUC
 • PDA: G928LKLU2BPE3
 • CSC: G928LLUC2BPE3
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+(LG U+) SM-G928L
11. Samsung Galaxy S6 Edge+(SK Telecom) SM-G928S
 • Date: 13:34:18 2016-05-24
 • Region code: SKC
 • PDA: G928SKSU2BPE3
 • CSC: G928SSKC2BPE3
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+(SK Telecom) SM-G928S
11. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C
 • Date: 08:27:52 2016-05-19
 • Region code: MID
 • PDA: G928CXXS2BPE6
 • CSC: G928COJV2BPBA
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C
10. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C
 • Date: 08:23:43 2016-05-19
 • Region code: LYS
 • PDA: G928CXXS2BPE6
 • CSC: G928COJV2BPBA
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C
9. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C
 • Date: 12:58:16 2016-05-18
 • Region code: EGY
 • PDA: G928CXXS2BPE6
 • CSC: G928COJV2BPBA
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C
8. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F
 • Date: 15:47:04 2016-05-16
 • Region code: XEF
 • PDA: G928FXXS2BPE4
 • CSC: G928FOXX2BPC5
Link download (Fshare):  Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F
7. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C
 • Date: 15:03:34 2016-05-16
 • Region code: XXV
 • PDA: G928CXXS2BPE5
 • CSC: G928COLB2BPC4
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C
6. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F
 • Date: 15:51:36 2016-05-12
 • Region code: BTU
 • PDA: G928FXXS2BPE2
 • CSC: G928FOXA2BPB3
Link download (Fshare):  Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F
5. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F
 • Date: 08:21:45 2016-03-18
 • Region code: BTU
 • PDA: G928FXXU2BPB6
 • CSC: G928FOXA2BPB3
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F
4. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C
 • Region code: MID
 • PDA: G928CXXU2BPB8
 • CSC: G928COJV2BPB7
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C
3. Samsung Galaxy S6 Edge+(SK Telecom) SM-G928S
 • Region code: SKC
 • PDA: G928SKSU2BPAG
 • CSC: G928SSKC2BPAG
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+(SK Telecom) SM-G928S
2. Samsung Galaxy S6 Edge+(LG U+) SM-G928L
 • Region code: LUC
 • PDA: G928LKLU2BPB1
 • CSC: G928LLUC2BPB1
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+(LG U+) SM-G928L
1. Samsung Galaxy S6 Edge+KT Corp) SM-G928K
 • Region code: KTC
 • PDA: G928KKKU2BPAG
 • CSC: G928KKTC2BPAG
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+KT Corp) SM-G928K
 
II. Android 5.1.1 Lollipop
1. Samsung Galaxy S6 Edge+ (Sprint) SM-G928P
Region code: SPR
PDA:  G928PVPS2AOK3
CSC: G928PSPT2AOK3
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+ (Sprint) SM-G928P
2. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F
Region code: BTU
PDA: G928FXXU2AOL2
CSC: G928FOXA2AOL1
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F
3. Samsung Galaxy S6 Edge+(KT Corp) SM-G928K
Region code: KTC
PDA: G928KKKU2APA3
CSC: G928KKTC2APA3
Link download: Samsung Galaxy S6 Edge+(KT Corp) SM-G928K
4. Samsung Galaxy S6 Edge+ (LG U+) SM-G928L
Region code: LUC
PDA: G928LKLU2AOL5
CSC: G928LLUC2AOL5
Link download (Fshare): Samsung Galaxy S6 Edge+ (LG U+) SM-G928L
5. Samsung Galaxy S6 Edge+ (SK Telecom) SM-G928S
Region code: SKC
PDA: G928SKSU2AOK5
CSC: G928SSKC2AOK5

Không có nhận xét nào