Breaking News

Tổng hợp link tải ROM 4.4.4 cho Galaxy J1 (SM-J100H)Tổng hợp link tải ROM 4.4.4 cho Galaxy J1 (SM-J100H)

Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp link download, link tải Android 4.4.4 cho thiết bị Samsung Galaxy J1 với mã là SM-J100H. Hãy tìm link đúng với mã thiết bị bạn đang sử dụng và 4.4.4 cho Samsung Galaxy J1. Nếu bạn chưa biết up rom gốc cho điện thoại Samsung Galaxy J1 thì có thể tham khảo bài hướng dẫn sau đây:
Tổng hợp link tải ROM 4.4.4 cho Galaxy J1 (SM-J100H)

Tổng hợp link tải Firmware 4.4.4 cho Samsung Galaxy J1

4. Samsung Galaxy J1 SM-J100H
Region: XXV
Date: 01:08:09 2016-10-02
PDA: J100HXXS0API6
CSC: J100HOLB0APB2
Android 4.4.4
Link Download: link Fshare
3. Samsung Galaxy J1 SM-J100H
Region: XXV
Date: 06:05:27 2016-09-27
PDA: J100HXXS0API2
CSC: J100HOLB0APB2
Android 4.4.4
Link Download: link Fshare
2. Samsung Galaxy J1 SM-J100H
Region: XXV
Date: 08:07:01 2016-07-23
PDA: J100HXXS0APG2
CSC: J100HOLB0APB2
Android 4.4.4
Link Download: link Fshare
1. Samsung Galaxy J1 SM-J100H
Region: XXV
Date: 14:25:17 2016-03-03
PDA: J100HXXU0APB4
CSC: J100HOLB0APB2
Android 4.4.4
Link Download: link Fshare

Không có nhận xét nào