Breaking News

[Tổng hợp] file PIT và OPS cho các dòng SAMSUNG[Tổng hợp] file PIT và OPS cho các dòng SAMSUNG

[Tổng hợp] file PIT và OPS cho các dòng SAMSUNG

Mình tổng hợp hầu hết các file PIT và OPS mình sưu tầm được trên web nước ngoài dùng để hỗ trợ flash file ROM full (4 files) qua Odin. Ai chưa biết cách dùng thì search google về công dụng của file PIT nhé 😀

DOWNLOAD:

A300F: Download
A300FU: Download
A300G: Download
A300H: Download
A300XU: Download
A300XZ: Download
A500F: Download
A500FU: Download
A500H: Download
A500K: Download
A500XZ: Download
A700F: Download
A700FD: Download
A700H: Download
B5330 – B5330B: Download
B5510 – B5510B – B5510L : Download
B5512 – B5512B : Download
B7510 : Download
B9062: Download
B9120: Download
B9150: Download
B9388: Download
C101: Download
C105: Download
C115: Download
D700 : Download
E500F: Download
E500H: Download
E700H: Download
G110H: Download
G130E: Download
G130H: Download
G130HN: Download
G130M: Download
G310HN: Download
G313H: Download
G313HN: Download
G313HU: Download
G313HZ: Download
G350: Download
G350E: Download
G355H: Download
G355HN: Download
G357FZ: Download
G360F: Download
G360G: Download
G360H: Download
G360HU: Download
G360M: Download
G360P: Download
G386F: Download
G386T: Download
G386U: Download
G530FZ: Download
G530H: Download
G710: Download
G730A: Download
G750A: Download
G800F: Download
G800H: Download
G850A: Download
G850F: Download
G870F: Download
G900A: Download
G900F: Download
G900FD: Download
G900H: Download
G900P: Download
G900T: Download
G900T1: Download
G900V: Download
G901F: Download
G3502: Download
G3502C: Download
G3502i: Download
G3508I: Download
G3509: Download
G3509i: Download
G3519D: Download
G3606: Download
G3608: Download
G3609: Download
G3812: Download
G3815: Download
G3818: Download
G3819D: Download
G5108: Download
G5108Q: Download
G5109: Download
G5306W: Download
G5308W: Download
G5309W: Download
G7102: Download
G7105: Download
G7106: Download
G7108: Download
G7200: Download
GC100: Download
GN120: Download
I317: Download
I317M: Download
I337: Download
I337M: Download
I435: Download
I435L: Download
I497: Download
I509U: Download
I510: Download
I515: Download
I527: Download
I537: Download
I545: Download
I699i: Download
I747: Download
I800: Downlaod
I899: Download
I919: Download
I959: Download
I5500 – I5500B – I5500L – I5503 – I5508 : Download
I5510 – I5510L – I5510M – I5510T : Download
I5700 : Download
I5700E : Download
I5800 – I5801 : Download
I7500 : Download
I8150 – I8150B : Download
I8160: Download
I8160P: Download
I8190 – I8190N: Download
I8260L: Download
I8262: Download
I8262B: Download
I8268: Download
I8530 : Download
I8552: Download
I8552B: Download
I8558: Download
I8730: Download
I9000 – I9000B – I9000M – I9000T : Download
I9001 : Download
I9003 – I9003L : Download
I9010 : Download
I9060: Download
I9070 : Download
I9070P : Download
I9082: Download
I9082L: Download
I9100G : Download
I9103 : Download
I9105: Download
I9105P: Download
I9128: Download
I9128E: Download
I9128V: Download
I9152: Download
I9158: Download
I9190: Download
I9192: Download
I9195: Download
I9195L: Download
I9200: Download
I9205: Download
I9208: Download
I9210: Download
I9220 : Download
I9230: Download
I9250 : Download
I9260: Download
I9268: Download
I9295: Download
I9300 : Download
I9305: Download
I9308: Download
I9500Download
I9502: Download
I9505: Download
I9506: Download
I9507: Download
I9508: Download
J100F: Download
J100FN: Download
J100H: Download
J100ML: Download
L710: Download
L720T: Download
M819N: Download
M919: Download
M919N: Download
N750: Download
N750L: Download
N750S: Download
N5100: Download
N5110: Download
N5120: Download
N7000 – N7000B : Download
N7100: Download
N7102: Download
N7102i: Download
N7105: Download
N7108: Download
N7108D: Download
N7502: Download
N7505: Download
N7505L: Download
N8000: Download
N8010: Download
N8020: Download
N900: Download
N900A: Download
N900P: Download
N900R4: Download
N900V: Download
N900W8: Download
N910A: Download
N910C: Download
N910F: Download
N910H: Download
N915F: Download
N9002: Download
N9005: Download
N9006: Download
N9007: Download
N9008: Download
N9008V: Download
N9009: Download
P600: Download
P601: Download
P605: Download
P605M: Download
P605V: Download
P900: Download
P901: Download
P905: Download
P1000 : Download
P1010 : Download
P3100 : Download
P3110 : Download
P5100 : Download
P5110 : Download
P6200: Download
P6210 : Download
P6211 : Download
P6800 : Download
P6810 : Download
P7300 – P7300B : Download
P7310 : Download
P7500 : Download
P7501: Download
P7510 : Download
P8110: Download
R350: Download
R380: Download
R381: Download
R382: Download
R750: Download
R970C: Download
S735C: Download
S970G: Download
S975L: Download
S5280: Download
S5282: Download
S5300 – S5300B – S5300L: Download
S5301: Download
S5302: Download
S5303: Download
S5310: Download
S5312: Download
S5360 – S5360B – S5360L – S5360T – S5363 : Download
S5570 – S5570B – S5570L : Download
S5570I : Download
S5660 – S5660L – S5660M – S5660V : Download
S5670 – S5670L : Download
S5690 – S5690L : Download
S5830 – S5830B – S5830C – S5830L – S5830M – S5830T : Download
S5830I : Download
S6010 – S6010L: Download
S6012: Download
S6102 : Download
S6310: Download
S6310N: Download
S6310T: Download
S6312: Download
S6500 : Download
S6802 : Download
S6810: Download
S6810P: Download
S7262: Download
S7275R: Download
S7392: Download
S7500 – S7500L : Download
S7562: Download
S7580 – S7580L: Download
S7582: Download
S7710: Download
SC01C: Download
SC02B: Download
T110X: Download
T111: Download
T210 – T210R – T210X: Download
T211: Download
T311: Download
T999: Download
T2105: Download
V700: Download
W789: Download 

Không có nhận xét nào