Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy S6 Edge Plus (SM-G9280)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy S6 Edge Plus (SM-G9280)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy S6 Edge Plus (SM-G9280)
ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy S6 Edge Plus (SM-G9280)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào