Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Note 2 (SCH-N719)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Note 2 (SCH-N719)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Note 2 (SCH-N719)
ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Note 2 (SCH-N719)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào