Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Max (SM-G5108Q)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Max (SM-G5108Q)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Max (SM-G5108Q)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Max (SM-G5108Q)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào